Grammatik

Her finder du engelsk grammatik til engelskundervisningen af både unge og voksne. Materialerne indeholder engelske grammatiske øvelser og forskellige opgaver til hele klassen, grupper eller til en person. Materialet går lige fra beginner til advanced.

Supplerende undervisningsmateriale med fokus på engelsk grammatik, som både kan bruges til selvstudium og i klassen.

Her finder du forskellige grammatikbøger til unge og voksne på forskellige niveauer.

Grammar Gym 1-3 er en serie grammatikhæfter på  A2 niveau. Grammatikhæfterne henvender sig til elever, der gerne vil genopfriske/forbedre den mest elementære engelske grammatik.

Grammar in Practice og Vocabulary in Practice er overskuelige A5 hæfter med svar på 6 niveauer. Materialerne henvender sig til voksne.

Her finder du grammatikhjul i CD størrelse med uregelmæssige verber/udsagnsord.

Her finder du rigtig gode kopimapper til engelskundervisningen. Der veksles typisk mellem billeder og engelske tekster, med det formål at styrke og forbedre den engelske grammatik.

New Grammar Time er en serie af grammatikbøger til engelskundervisningen på 5 niveauer, fra engelsk i 4. klasse op til 10. klasse  A1-B2. Den engelske grammatik i bøgerne er tilpasset de enkelte niveauer og er præsenteret meget struktureret gennem sjove tegneserier. 

Disse engelske grammatikhæfter giver eleverne en glidende progression i engelsk grammatik med forskellige former for grammatiske opgaver. Både Basic og Intermediate indeholder to niveauer.

I Oxford Living Grammar er der 3 niveauer: Elementary/A1+, Pre-intermediate/A2, Intermediate B1. Ved den enkelte grammatikbog kan du se en præsentation af serien.

I serien Oxford Practice Grammar er der 3 niveauer: Basic A1, Intermediate B1-B2, Advanced C2. I hver grammatikbog er der repetitionsafsnit og en sluttest.

I serien Practical Grammar med CDer er der 2 niveauer tilbage, der hver dækker flere sværhedsgrader: Level 1 A1/A2 og Level 3 B1/B2.