Abonnementsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for English Centers portal med sprogmagasiner, som kan tilgås på online.englishcenter.dk


1.1 Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.
Der pålægges 25% moms på varer til institutioner og virksomheder i Danmark.

 

1.2 Betaling og betalingsgebyrer
Det er muligt at handle som institution med EAN-nummer.

 

1.3 Adgang til abonnementer

Der anvendes UNI-login til at logge på English Centers portal med sprogmagasiner. Abonnementet er aktivt fra senest 2 dage efter, at det er blevet bestilt.

Det er skolens institutionens forpligtelse, at der forefindes en fungerende serviceaftale med STIL.

 

1.4 Abonnementsperiode

Et abonnement er løbende og faktureres forud en gang om året, medmindre andet er aftalt med English Center. 

Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet skriftligt opsiges med min. en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.

 

1.5 Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på digitale abonnementer. Når et abonnement er tegnet, er det bindende i min. et år.

 

1.6 Pris- og abonnementsændringer

Prisen for et abonnement gælder i abonnementsperioden. Forlaget regulerer hvert år i januar og august sine priser.

Hvis prisen stiger som følge af væsentlige ændringer i indhold, vil kunden blive varslet om denne ændring i indhold og pris, inden faktura sendes ud. Varsling sker til den oplyste mailadresse til den person eller institution, som har bestilt abonnementet.
Hvis prisstigningen sker senere end 30 dage før et abonnements udløb, kan kunden vælge at opsige sit abonnement op til 14 dage efter at faktura er sendt til kunden med den regulerede pris.

 

1.7 Ophør af et digitalt abonnementsprodukt

Forlaget kan til hver en tid vælge at lade et digitalt abonnementsprodukt udgå. Sker dette, skal kunden varsles om, at produktet ophører og at der ikke vil være adgang til produktet, når den indeværende abonnementsperiode ophører.

Hvis et digitalt abonnementsprodukt ophører, inden kundens abonnementsperiode slutter, forpligter Forlaget sig til at kompensere kunden. 

 

2. Opsigelse

Abonnementet kan kun opsiges skriftligt, med min. en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.
Opsigelse skal sendes skriftligt til ec@englishcenter.dk 


 

3. Reklamation

Hvis et digitalt produkt ikke svarer til det bestilte, eller er behæftet med graverende fejl, skal kunden kontakte English Center med beskrivelse af de oplevede fejl.
English Center kan kontaktes på tlf. 86 23 22 46 eller på ec@englishcenter.dk

 

4. Persondata

For at kunne handle hos Forlaget, skal kunden som minimum oplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer kunden har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår.
Login på portalen styrens via STILs OIDC Letvægtsløsning, og forlaget modtager derfor ingen personfølsomme data fra brugerne. 

 

5. Cookies
Forlaget benytter cookies for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.