Cambridge Exams

Mange engelske forlag udgiver materiale, der kan bruges som forberedelse af den internationale eksamen. Vi har valgt at oprette materiale, der er i overensstemmelse med den reviderede eksamen fra 2015 fra forlaget Cambridge. Desuden har vi oprettet Practice it! Smash it (FCE niveau B2) og kopimapperne Timesavers for Exams FCE og Timesavers for Exams IELTS fra forlaget Scholastic. 

Compact First

Compact Advanced

FCE er niveau B2, CAE er niveau C1, Proficiency er niveau C2 

Cambridge Exams FCE for 9.-10. klasse

Cambridge English Test FCE for 9.-10. klasse

Cambridge Exams CAE for gymnasier

Cambridge English Test CAE for gymnasier

Proficiency over gymnasieniveau

For yderligere information:

Sjælland: Ring eller skriv til Stine Lema på 33187939 eller sthl@studieskolen.dk

Jylland/Fyn: Ring eller skriv til Rud Larsen på 75296670/30486670 eller rudlarsen@gmail.com

Se også www.studieskolen.dk/cambridge