Cambridge Exams

Mange engelske forlag udgiver materiale, der kan bruges som forberedelse af den internationale eksamen. Vi har valgt at oprette materiale, der er i overensstemmelse med den reviderede eksamen fra 2015 fra forlaget Cambridge. 

Compact First 2. udgave

Compact First 3. udgave

Compact Advanced

FCE er niveau B2, CAE er niveau C1, Proficiency er niveau C2 

Cambridge Exams CAE for gymnasier

Proficiency over gymnasieniveau

For yderligere information:

Sjælland: Ring eller skriv til Stine Lema på 33187939 eller sthl@studieskolen.dk

Se også www.studieskolen.dk/cambridge