Meine Freunde und ich

Meine Freunde und ich er et tysksystem til fri kopiering til begyndertysk. Meine Freunde und ich er skrevet til børn, som ikke har tysk som modersmål. Opgaver og kopisider virker dog ikke barnlige og kan sagtens bruges til klassen der starter på tysk.