Frilæsning Lesebaum niveau 1 og 2 til 1. års tysk

Lesebaum er en tysk udgave af det engelske Reading Tree. Her kan du finde niveau 1 og 2, som er til 1. års tysk. Det er meningen, at eleverne skal læse på det niveau, de befinder sig på. Der bliver efterhånden flere og svære sætninger. På niveau 1 er der 1-5 ord på hver side. På niveau 1+ og 1+ flere er der en kort sætning i nutid på hver side. På niveau 2 og 2 flere er der også 1 sætning på hver side, men den er i datid.