Here Comes Super Bus 3 til 5. klasse

Here Comes Super Bus systemet fra 3. til 6. klasse får børnene op af stolene, de skal synge og lege således, at deres første møde med engelsk bliver positivt. Dette engelske grundbogssystem er baseret på storytelling- metoden og de forskellige komponenter gør, at systemet er meget anvendeligt til alle typer børn og lærere. På niveauerne 3 og 4 sigter de forskellige aktiviteter mod begyndende læse- og skrivefærdigheder. 

Hjemmeside Super Bus