Helbling Young Readers

Bøgerne indeholder hyppigt forekommende ord, så eleverne tidligt opnår et flydende sprog. Hver bog indeholder en CD-ROM. Gratis online platform.