Our Discovery Island 3 til 4. klasse

Our Discovery Island er et materiale på 6 niveauer, der retter sig mod 1. til 6. klasse. Eleverne lærer engelsk gennem at finde spor og løse mysterier. Hvert niveau omhandler en ny ø, der skal udforskes. Det er et moderne og farverigt system med mange komponenter. Eleverne bliver præsenteret for sproget gennem både tale, skrivning, sang, lytning og motorik.

Læs mere om systemet her

Hjemmeside Discovery Island