Here Comes Super Bus til 4. klasse

Here Comes Superbus får børnene op af stolene, de skal synge og lege således, at deres første møde med engelsk bliver positivt. Here Comes Super Bus er baseret på storytelling- metoden og de forskellige komponenter gør, at systemet er meget anvendeligt til alle typer børn og lærere. Altid 5% rabat ved køb af min. 10 ens bøger. Vi fratrækker rabatten manuelt ved fakturering.

Hjemmeside Super Bus