Jan Kragh Laila Munck
Jan Kragh: ansvarlig for den daglige drift hos English Center Laila Munck: ansvarlig for lager samt varebestilling

 

Vibeke Sørensen  
Leif Hede: ansvarlig for bogholderi samt regnskab hos English Center Vibeke Sørensen: læreruddannet, hjemmeside, ad hoc opgaver