Project 5

 

Project fra 5. klasse til 9. klasse. Project lægger op til dels traditionel, dels moderne undervisning med projektarbejde, rollespil, kulturinformation og tværfaglige emner. Indlæring af grammatik og ordforråd foregår meget systematisk. Der tages højde for elevernes forskellige evner, idet læringsstile veksler. Systemet har flere komponenter bl.a. Culture DVD og IWB-materialer samt mange lytteøvelser. 

Hjemmeside Project