Eyewitness

 

Eyewitness er en grundbog om liv og kultur i hele verden med en moderne, original tilgang. Der lægges op til en fordybelse i stoffet med diskussion og reflektion. Niveauet er ikke angivet, men det er højt: Se pdf ved Student's Book. Bogen er CLIL-orienteret, hvilket betyder, at man bruger sproget til at lære om andre emner (Content and Language Integrated Learning) 

No product found