Gymnasieniveau

Her finder du engelske undervisningsmaterialer på gymnasieniveau. Materialernes niveau ligger mellem B2 og ubearbejdede og autentiske materialer. Materialerne kan bruges på HHX, HTX, STX, HF og andre tilsvarende uddannelser, hvor det engelskfaglige er på et højt niveau.

Objective Proficiency

Objective Proficiency Exam fra Cambridge på niveau C2.

Se her

Issues

Our Changing Population handler om befolkningstilvæksten i verden.

Se her

A World of Fiction

20 tidsløse, ubearbejdede noveller af kendte forfattere.

Se her

Issues abonnement

Årsabonnementet indeholder 18 nye emnehæfter samt onlineadgang for 40 brugere.

Se her