Film og IWB-materialer

Her har du mulighed for at indarbejde av-materialer og IWB undervisningsmaterialer på engelsk i undervisningen. Klik nedenfor og læs mere om de DVD serier med tilhørende opgaver og lærervejledninger.

Her finder du film til brug i engelskundervisningen på mellemtrinet. Filmene er bearbejdede til undervisningsbrug og der findes lærervejledninger samt opgaver til de fleste materialer

Her finder du digitale engelske IWB-materialer til undervisningen i engelsk til skolens interaktive tavler/smartboards. De interaktive engelske whiteboard programmer er kompatible med et hvilket som helst interaktivt whiteboard/smartboard.

Mediepakkerne består af frilæsningsbøger på engelsk med tilhørende læseforståelsesopgaver, baggrundsinformation og svarnøgle, den enkelte titel indtalt på en medfølgende CD, samt DVD.

Project DVD 1 til nr. 3 passer til engelsk i 5.-7. klasse. DVDerne indeholder  først og fremmest information om britisk kultur.

I Wallace and Gromit serien (Walter og Trofast) er der 3 forskellige DVDer på tre niveauer. Varighed: 25-30 minutter. Der er mulighed for at sætte engelske undertekster på.