English World 7 til 7. klasse

English World er et system på 10 niveauer (1.-10. klasse). Der er forskellige typer engelske tekster med fokus på tværfagligt indhold. Opgaver som læs og forstå, arbejd med ord, grammatik, skriftlige øvelser, øvelser i at tale og lytte er integrerede dele: Først er der en læsetekst, og ud fra den kommer øvelserne. Systemet, der er tværfagligt, lægger op til, at eleverne tænker sig om og tager stilling.

Se i Student's Book     Se i Workbook     Se i Teacher's Book