Engelsksystemer

5 % rabat på alle systemer ved køb af min. 10 ens bøger. Rabatten fratrækkes manuelt ved fakturering.

Her ser du de engelsksystemer til tidlig engelsk sprogstart i børnehaven, engelsk i børnehaveklassen, engelsk i 1. klasse og engelsk i 2. klasse.  Alle systemerne har fyldige lærervejledninger med ekstra ideer og opgaver. Flere af systemerne dækker op til engelsk i 6. og 7. klasse.

 

Incredible English Starter er til tidlig start på engelsk. Incredible English Starter bruges i 0. klasse, hvor eleverne endnu ikke kan skrive og der fokuseres på at se, og lytte.

Incredible English 2nd edition dækker 7 niveauer fra engelsk i 0. klasse til engelsk i 6. klasse. Incredible English giver eleverne et større engelsk ordforråd og mere tværfagligt indhold.

Incredible English 2nd edition dækker 7 niveauer fra engelsk i 0. klasse til engelsk i 6. klasse. Incredible English giver eleverne et større engelsk ordforråd, mere tværfagligt indhold og flere øvelser.

Kid's Box er fuld af gode ideer, der kan inspirere dig og dine elever. Systemet passwer også til Cambridge Young Learners English (YLE) tests. I denne opdaterede udgave er der mere digitalt. På online platformen er der blandt andet spil og ekstra aktiviteter til hvert kapitel.

 

 

Kid's Box er fuld af gode ideer, der kan inspirere dig og dine elever. Systemet passwer også til Cambridge Young Learners English (YLE) tests. I denne opdaterede udgave er der mere digitalt. På online platformen er der blandt andet spil og ekstra aktiviteter til hvert kapitel.

 

 

Kid's Box er fuld af gode ideer, der kan inspirere dig og dine elever. Systemet passwer også til Cambridge Young Learners English (YLE) tests. I denne opdaterede udgave er der mere digitalt. På online platformen er der blandt andet spil og ekstra aktiviteter til hvert kapitel.

 

 

English Quest er et grundbogssystem til engelsk fra 1.-6. klasse. English Quest 1 er skrevet specielt til børn, der endnu ikke kan læse og skrive.

English Quest er et grundbogssystem til engelsk fra 1.-6. klasse. English Quest 2 er en fortsættelse af English Quest 1. Her introduceres læsning og skrivning på lempelig vis.

English World er et grundbogssystem til engelsk fra 1.-10. klasse. Der er forskellige typer tekster med fokus på tværfaglighed. Indholdet indgår i en naturlig kontekst.

 

English World er et grundbogssystem til engelsk fra 1.-10. klasse. Der er forskellige typer tekster med fokus på tværfaglighed. Indholdet indgår i en naturlig kontekst.

 

Little Bugs engelsksystem til tidlig engelsk sprogstart. Little Bugs 1 er det første niveau af i alt 6 niveauer op til 6. klassetrin ( incl. systemet Big Bugs). Little Bugs 1 fungerer efter princippet "Learning By Doing"

Little Bugs, engelsksystem til de yngste (6-8 år). Little Bugs 2 er det 2. niveau af i alt 6 niveauer op til 6. klassetrin ( incl. systemet Big Bugs). Little Bugs 2 fungerer efter princippet "Learning By Doing"

Our Discovery Island er et materiale på 6 niveauer, der retter sig mod engelsk i 1. - 6. klasse. Eleverne bliver præsenteret for sproget gennem både tale, skrivning, sang, lytning og motorik.

Our Discovery Island er et materiale på 6 niveauer, der retter sig mod engelsk i 1. - 6. klasse. Eleverne bliver præsenteret for sproget gennem både tale, skrivning, sang, lytning og motorik.

Tiger Time er et grundbogssystem på 6 niveauer (1.-6. klasse). Først er der fokus på ordforråd, senere kommer grammatik og færdigheder, CLIL, kultur og projekter. De integrerede digitale komponenter giver dynamiske lektioner.

English Adventure Starter A er perfekt til den tidlige engelske sprog start i 1. klasse. Systematisk opbygget med masser af musik, sange, klippe og klistre opgaver og fremragende illustrationer

Et engelskmateriale til den tidlige engelsk sprog start som bruger lidt eller ingen tekst og Disneys kendte og elskede tegneseriefigurer og historier som gennemgående tema.

Opbyg den tidlige engelske sprog start systematisk med My First English Adventure i børnehaven til de 4-årige Vægten er lagt på det kreative, musikalske, auditive, bevægelse samt visuelt.

Systematisk opbygget engelskundervisning til den tidlige engelske sprog start i børnehaven til de 5-årige Vægten er lagt på det kreative, musikalske, auditive, bevægelse samt visuelt.

Systematisk opbygget system, der sikrer den sproglige progression ved tidlig engelsk sprogstart. Den tilhørende lærervejledning er guld værd.